Arvoja toteuttamassa, yksi fasilitoitu työpaja kerrallaan

Posted on

Kirjoittajat ovat Regio Hubin jäseniä, jotka uskovat, että elämä on kivaa, kun sitä voi viettää omien arvojen mukaisesti.

Regio Hubin toimintaa ohjaa jäseniämme yhdistävä arvomaailma. Nämä arvot löytyvät osuuskuntamme sisäisestä “etiketistä”, jossa määritellään käytännön tasolle vietyinä ohjeistuksina se, kuinka haluamme yhteisönä toimia. Arvomaailmamme näkyy vahvasti myös asiakkaillemme tehtävien projektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Suomen raitiotiekaupunkien edustajien kokoontuessa toista kertaa Espoon Otaniemessä, tulimme muistelleeksi osuuttamme vuoden takaisessa seminaarissa Tampereella. Regio Hub oli Tampereen kaupungin järjestämässä asiantuntijaseminaarissa mukana fasilitoijan roolissa.

Kursiivilla on esitetty otteita Region etiketistä.

Yhdessä tekeminen

”Isolla joukolla toimiminen ei ole yksinkertaista, ja se edellyttää onnistuakseen asenteen yhteisen asian edistämiseen.” Osuuskuntatoiminnan ytimessä on yhdessä tekeminen. Vastaavasti myös hyvä työpaja syntyy yhdessä tuumin. Työpajan järjestäminen pitää sisällään useampia vaiheita, joissa kollektiivista pähkäilyä tarvitaan: varsinaista tapahtumaa edeltää joukko käytännön järjestelyjä, kuten työpajan rakenteen, aikataulun, sisältöjen ja materiaalien suunnittelua.

Palavereissa asiakkaan, eli Tampereen kaupungin kanssa käytiin läpi, mitä he odottavat työpajalta, minkälainen on järjestelyjen työnjako ja mitä seikkoja tulee ottaa huomioon. Ennen tapahtumaa keskustelimme materiaalihankinnoista ja työpajamenetelmistä sekä kävimme katsomassa tapahtumaan varatut tilat. Tämä työpaja olikin saanut hulppeat puitteet, sillä se järjestettiin Tampereen Teatterin tiloissa. Parhaimmillaan fyysiset puitteet tukevat osallistujien luovuutta ja innostusta, mihin nähden teatteri ei ollut ollenkaan huono valinta.

Kannustava ilmapiiri

“Kaikki kommentit ovat lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaisia, myös keskeneräisiä ajatuksia voi esittää.” Oheinen lainaus viittaa osuuskuntatoimintamme keskustelukulttuuriin, mutta se päti myös käsillä olleeseen ratikkatapahtumaan. Työpajassa asiantuntijat eri aloilta pääsivät keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan. Keskustelun käynnistämiseksi pisteille oli suunniteltu muutamia apukysymyksiä rennon ilmapiirin takaamiseksi. Osallistujien ajatuksia ja syntynyttä keskustelua koottiin perinteiseen tapaan post it -lapuille sekä fasilitoijien muistiinpanoihin.

Erilaiset keskustelijat tasavertaisina

“Pyritään selkeään ja tasavertaiseen ilmaisuun, jonka ymmärtävät kaikki.” Monialaisten ja –teemaisten työpajojen haasteena on yhteisen kielen löytäminen eritaustaisten asiantuntijoiden välille. Ensimmäiseen Suomen raitiotiekaupunkien seminaariin osallistui lähes sata asiantuntijaa, ja työpajapisteiden teemat vaihtelivat hankeviestinnästä ja elinkaarikysymyksistä aina raitiotien maankäyttö- ja elinvoimavaikutuksiin sekä matkustajakokemuksiin. Jotta syntyvä keskustelu olisi mahdollisimman monipuolista, ryhmäjaoilla ja vaihdoilla pyrittiin varmistamaan erilaisten ihmisten kohtaaminen. Etikettimme mukaisesti pyrimme siihen, että “erilaiset tyypit, kuten “visionäärit” ja “realistit” kunnioittavat toistensa vahvuuksia, joita ilman toimintamme ei olisi mahdollista”.

Oppimisen tukeminen

“Saa keskustella pienemmissäkin porukoissa, mutta pyritään jakamaan oivallukset yhteisön kesken”. Useamman tunnin kestävän seminaaripäivän lopulla monelle osallistujalle iskee väsymys sekä tarve jatkaa työpäiväänsä tai suunnata kotiin. Työpajan tulosten purku on kuitenkin olennainen vaihe, jotta osallistujat voisivat kokea myös itse saaneensa työpajasta jotain irti. Ratikkatyöpajan päätteeksi jokaiselta pisteeltä kerättiin muutama tärkeä pointti, jotka esiteltiin lopuksi koko osallistujajoukolle. Oppiminen on tilaisuuksiin osallistumisen parhaita puolia, minkä vuoksi riittävä ajan varaaminen tälle vaiheelle on olennaista.

Työpaja sujui kaikkiaan suunnitelmien mukaan ja Regio sai kiitosta hyvin onnistuneista järjestelyistä. Jälkikäteismateriaalina osuuskuntamme koosti päivän keskustelujen pohjalta asiakkaan toiveiden mukaisen visuaalisen raportin, joka toimitettiin päivään osallistuneille henkilöille. Samalla opimme myös itse asian jos toisenkin raitiotiekaupunkien keskeisistä kehittämiskysymyksistä. Tyylimme mukaisesti, “pidetään yllä oppimiseen, kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen pyrkivää asennetta”.

Teksti: Milla Kolehmainen, Iina Sankala & Pauliina Ounila