Mikä Regio Hub?

Toimintamme perustuu intoon kestävän yhdyskuntakehittämisen alaa kohtaan, osaamisen jakamiselle, uuden oppimiselle sekä alan ihmisten väliselle vuoropuhelulle. Tekemisemme ytimessä ovat työpajoihin perustuvat Hub-tapahtumat, joissa kehitytään ja ratkaistaan kokeilujen kautta. Osa jäsenistämme työskentelee tilausprojektien parissa, osa on mukana vain vertaisoppimisen toiminnassa.

Regio Hubin edeltäjä, Co-Learning Hub sai alkunsa marraskuussa 2015. Verkostomme jäseniä kiinnosti moni taito ja tieto, joiden kaikkien osalta syventymiseen jatkokoulutuksen muodossa ei ollut aikaa työn tai opiskelun ohella. Samasta opintosuunnasta valmistuneiden ja vielä opiskelevien keskenään erilaiset työpaikat, tutkimusaiheet sekä mielenkiinnon kohteet muodostivat osaamisen kirjon, jonka päätimme valjastaa "Hubin" toimintaan. Vertaisopimme toisiltamme verkoston hub-tapahtumien ja kokeiluprojektien muodossa, joista ensimmäinen oli "Hubin" rakentaminen osuuskunta Regioksi. Alkuvuodesta 2016 laajensimme toimivaksi osoittautuneen konseptimme myös tilaustöihin, joissa vastaamme tilaajien tarpeisiin tiimityöllä ja nopeina pyrähdyksinä.

Kokeileminen & vertaisoppiminen

Mentaliteettimme on kokeilla ennakkoluulottomasti uutta, mutta projektien tilaajien toiveita ja tarpeita huolellisesti noudattaen. Vaikka oppiminen on yksi keskeisimmistä rakenteista Region toimintakulttuurissa, on toteutuksessa mukana aina valitun lähestymistavan konkareita.

Projektit

Konseptiimme kuuluu eri mittaisia työpajoja, muutaman tunnin ideaspurtista täysimittaiseen hub-päivään. Suunnittelemme ja toteutamme projektit tarvittaessa alusta loppuun itse: paikannamme kehittämisen kohtia, räätälöimme lähestymistapoja sekä tuotamme näyttävän loppuraportin tuloksistamme.

Verkostot
Nimessämme esiintyvä sana hub kuvastaa näkemystämme siitä, miten useamman henkilön yhteen saatetulla osaamisella ja jaetuilla ideoilla saadaan aikaan yksilötyötä luovempia ja pidemmälle työstettyjä lopputuloksia. Sama pääainetausta luo Regio Hubissa raamit yhtenäisille ajattelu- ja työskentelyrutiineille. Lisäksi jokaisen yksilöllinen työkokemus, sivuaineet, verkostot ja vapaa-ajan harrastuneisuus värittävät työskentelyä monilla erilaisilla taidoilla ja näkökulmilla.