Projektipaketti

Tarvitsetko projektinne läpiviemiseen uudenlaista näkökulmaa ja kekseliästä lähestymistapaa? Tai arveletko, että toiminnassanne on haasteita, joita ette ole vielä kyenneet havaitsemaan?

Region projektipaketin avulla tarjoamme uusia ideoita toimintanne kehittämiseksi tai potentiaalisen ongelman löytämiseksi. Region projektit eivät ole pitkäaikaisia tai raskaita kehitysprojekteja, vaan tavoitteenamme on tarjota uutta tietoa ja ideoita nopean prosessin avulla, esimerkiksi muutaman viikon tai yhden kuukauden aikana.

Jokainen projektipaketti räätälöidään yksilöllisesti tarpeidenne mukaisesti ja paketti etenee aina alkukartoituksesta kohti ratkaisua. Regio kokoaa yhteisöllisellä toimintatavallaan tarvittavan asiantuntemuksen projektin läpiviemiseksi. Region toimintatavassa tärkeää on myös uuden oppiminen - niin tilaajan kuin tekijöidenkin näkökulmasta.

 

 

Alkukartoitus
Jokainen projektipaketti alkaa alkukartoituksella, jossa regiolaiset selvittävät tilaajan tarpeet ja räätälöivät toteutuksen tarpeiden mukaiseksi.
Voimme esimerkiksi tavata 1-2 kertaa ja samalla teemme teille ehdotuksen paketiksi.
Nykytilan analysointi
Voimme hyödyntää projektissanne tilaajan tarjoamaa aineistoa tai hankkia tarvittavan aineiston esimerkiksi jalkautumalla kohderyhmän pariin: haastattelemalla, havainnoimalla tai arvioimalla.
Voimme esimerkiksi jalkautua 5 hengen tiimillä 3 päivän ajaksi asiakkaidenne pariin.
Yhteisöllinen ideointi
Keräämme osuuskunnan jäsenistä projektiinne sopivan kokoonpanon toteuttamaan: käsittelemään tietoja ja ideoimaan ratkaisua kysymyksiinne. Ideoinnillemme luonteenomaista ovat nopeat ja kokeilevat menetelmät.
Voimme esimerkiksi kokoontua pohtimaan ratkaisuja yhden päivän ajaksi.
Ideoista käytäntöön
Raportoimme kehittämämme ideat tai ratkaisut projektiinne sopivalla tavalla. Kiinnitämme erityistä huomiota tiedon hyödynnettävyyteen jatkokehittelyssä ja päätöksenteossa.
Voimme toteuttaa raportoinnin perinteisillä tai uudenlaisilla innostavilla ja visuaalisilla toteutuksilla.

 

Esimerkkejä mahdollisuuksista:

  • Joukkoliikenteen matkustajakokemukset
  • Uusien palvelujen tarvekartoitus
  • Asuinalueiden asukaslähtöinen kehittäminen

 

Ota yhteyttä niin räätälöimme sopivan ideointiprosessin oivaltavalla otteella tai tutustu tarkemmin referensseihimme.